Manga: Shota Teitoku to Nyuukyo Time

Fansub: ?

BBCode: