Manga: Musashino Mousou Nikki

Fansub: Tamo Fansub

BBCode: