Anime: Gokujou Seitokai

Fansub: AnimeRakuen

BBCode: