Anime: 22/7 (MV)

Album: Shampoo​ no Nioi ga Shita / 22/7

BBCode: