Anime: .hack//Quantum

Album: Shizuku / Yuuka Nanri

BBCode: