Anime: Izumo -Takeki Tsurugi no Senki-

:

BBCode: