Anime: Black Jack: Futari no Kuroi Isha

Fansub: aburame_shino

BBCode: