Anime: Panyo Panyo Di Gi Charat

Fansub: ECA-Fansub

BBCode: