Anime: Fuuma no Kojirou: Seiken Sensou Hen

Fansub: EltemplomangA

BBCode: