Anime: Omoni kako dēta o tsukai mawashite tsukutta kasaku dōga-shū A

Fansub: Rikther

BBCode: