Anime: Dragon Ball Z: Super Senshi Gekiha!! Katsu no wa Ore da

Fansub: EvoShare

BBCode: