Anime: Dragon Ball Z: Super Senshi Gekiha!! Katsu no wa Ore da

:

BBCode: